T̀NH KHÚC XA XƯACD "Mùa thu cho em" phổ biến trong Dropbox
Tiếng hát Lê Bá ThôngBảy ngày đợi mong

Giọt nước mắt ngà

T́nh khúc thuỷ thủ

Huyền thoại chiều mưa

Buồn ơi ta xin chào mi

Linh hồn tượng đá

Áo lụa Hà Đông

Hoa biển

T́nh ca người đi biển

Tôi đi giữa hoàng hôn

Xin một ngày mai có nhau
JOURNEY OF LOVE