NHỮNG TNH KHC
XA XƯA"Cn Yu Em Mi"
(phổ biến trong Dropbox)

Nhạc Nguyễn Trung Cang - Tiếng ht L B ThngBảy ngy đợi mong
Ma Thu Cho Em

Giọt nước mắt ng

Tnh khc thuỷ thủ

Huyền thoại chiều mưa

Buồn ơi ta xin cho mi

Linh hồn tượng đ

o lụa H Đng

Hoa biển

Tnh ca người đi biển

Ti đi giữa hong hn

Xin một ngy mai c nhau
CD "NHỮNG BẢN TNH CA 1"
(phổ biến trong Dropbox)

Tiếng ht L B Thng

1. Cn Yu Em Mi
2. Nỗi Lng Người Đi
3. Đễ Qun Con Tim
4. Mộng Dưới Hoa
5. Tuổi 13
6. Bi Tango Cho Em

CD "NHỮNG BẢN TNH CA 2"
(phổ biến trong Dropbox)

Tiếng ht L B Thng

1. Lệ Đ
2. Hoa Trinh Nữ
3. Ngậm Ngi
4. Tuyết Trắng
5. Đường Xa Ướt Mưa
6. Lạnh LngCD "JOURNEY OF LOVE"