Lăng Mộ Ông Bà
Lăng Mộ Ông BàLăng Mộ của Ông Lê Bá Hựu (thứ nam của Đô Đốc Lê Bá Lao, Tổng Trấn thành Thuận An triều Nguyễn) và Phu Nhân
Bà Công Tôn Nữ Nhuận Sanh (cháu nội của Thụy Thái Vương Hồng Y ḍng dơi vua Minh Mạng)
cùng phần mộ của gia đ́nh.


(Đệ Cửu Chi)