Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Biển V Người Tnh o Tm

Tặng o Tm một thời

Biển chiều tm lịm hong-hn
Nhớ người o tm dng buồn Gia-long
Gt son phơn-phớt nắng hồng
Cy cao bng đỗ sn trường lối đi
Lụa l chn mộng bờ mi
Kiu-sa tuổi ngọc mơ khi trăng thề
Lnh-đnh bờ vắng nẽo kh
Người say hồ-hải mi m mun trng
Xt-xa i nhớ mng lung
Biển bao-la biển nỗi lng m sương
Nhớ hm ngơ-ngc cỗng trường
Nhớ khung cữa knh, vch tường vng hoe
Nhớ bng phượng đỏ nắng h
Đn đưa ru-rt cận-kề bước chung
Lối xanh, o tm, tnh hồng
Tặng em hoa biển, nỗi lng đại-dương.

Hong-Sa NQT


Hong Sa_NQT