Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ
ĐT nh 703-680-9280


Cội Nguồn:
Qu Cha, Qu Mẹ, Qu Mnh
Thuở hn-sinh Cha ln đường lập nghiệp
Rời xm lng vng cực Bắc miền Trung
H-Tịnh ngho xứ hng-vĩ ni rừng
Nối gt cha ng từng lm cch-mạng

Đất Thần-kinh trời my m bng-lng
Chốn hữu tnh bao cảnh đẹp người nhu
Ru đời trai bằng ngy thng mộng-du
Gt giang-hồ qun đường xưa lối cũ

Ngy lớn ln ti mơ về đất tổ
Mi trong tim in hnh bng, địa danh
Rồi chiiến-chinh, rồi Nam-Bắc phn-tranh
Chưa một lần về ngang sng Nhật-lệ

Qu-hương thứ hai: xm lng đất Mẹ
Dy Trường-sơn hng-vĩ chắn ngang hng
Nước bao vy chia cch mỗi ging sng
Lũy tre lng nh trăng treo đầu ng

Đ nui ti bằng giấc mơ thủa nhỏ
Dy ni Truồi sừng-sững tt m xa
Ấp-ủ trong ti ti mộng giang-hồ
Nguyện mai sau sẽ tang-bồng hồ-thỉ

Mẹ đ nui ti thnh người chiến-sĩ
Lấy đại-dương thi thố bi chiến-trường
Vượt sng ngy đm bảo-vệ qu-hương
Chỉ c c-đơn, chim trời l bầu-bạn

Ti lớn ln ba mươi năm di chinh-chiến
Giang-sơn Việt-nam i xinh-đẹp tuyệt-vời
Mi phiu-du nơi bến lạ m khơi
Nhưng qu cha vẫn chưa từng với tới

Rồi thng Tư ra đi trong tức-tưỡi
Qu mẹ , cha m-mịt vết chn tu
Một lần đi khng từng hẹn mai sau
Bỏ biển bỏ tu rời xa Nam-hải

Đời lưu-vong mang nặng tnh quan-ti
Qu-hương nay vng Ty-Bắc Hoa-kỳ
Lời dặn-d trăn-trối mi khắc ghi
VN dấu-yu vẫn l qu-hương nguồn cội ./.

Hong-Sa NQT
Seattle 80


Hong Sa_NQT