Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Cuối Đời Thong Dong
Sớm mai tỉnh giấc trời lên cao
Chim hót reo vui như đón chào
Nắng ấm chan-ḥa xuyên rèm cửa
Đời nghe đă rộn tiếng lao-xao
Nằm nướng thử nghe ngày thoảng nhẹ
Hồn bay lơ-lửng tận phương nào
Bằng-hữu nhân-t́nh giờ rộn-ră
Thuyền xưa bến cũ bỗng nôn-nao
Thế-sự thăng-trầm ... lê bước mỏi
Giờ xin nếm chút vị thanh-tao.

Hoàng-Sa NQT
Ngày đầu hưu trí


Hoàng Sa_NQT