Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Em Như Giáng-Tiên
Viết tặng Phu-nhân những người lính biển

Em đến đời tôi cơn gió lay
Mang đi trôi-nỗi những tháng ngày
Em đến mang theo t́nh Xuân mộng
Đễ nắng thêm hồng gió hây hây

Thuyền chưa định-hướng măi lênh-đênh
Em đến mang cho những ân t́nh
Một mai cánh mơi xin về bến
Tưỡng-niệm ngày dài chút lặng thinh

Em đến dang tay mở cánh ḷng
Anh từ đêm tối những ngày Đông
Khát-khao một chút t́nh sưởi ấm
Em đến đem cho giọt nắng hồng

Em đến trong đời như Giáng-tiên
Mang theo nguyện-ước chốn Đào-viên
Thuyền xưa phong-bảo quay về bến
Nắng ấm sương mềm bên mái hiên ./.

Hoàng-Sa NQT


Hoàng Sa_NQT