Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Guam m khơi I


(Ngy mới quen)


Vừa mới quen em đ nửa trời
Tu xa bến đỗ tnh chơi-vơi
Mới đy thoắt đ xa diệu-vợi
Guam nhớ Si-gn lắm em ơi
Qu-hương vạn dặm tắp m khơi
Lng-đng ngn my gi thay lời
Nửa hồn xin gửi về bn ấy
Nửa giữ bn ny đễ đầy vơi
Trời nước Thi-bnh qu mng-lung
Xứ Guam năm thng với bo-bng
Ngy nắng đm mưa tnh bất chợt
Cng khiến lng mnh thm rưng rưng...
Bến cũ n-cần đn tu anh
Vượt bao hải-l, bao nhiu tnh
Đường về Tn-định sao nhiều nắng
Cy đứng ven đường xanh qu xanh ./.

Hong-Sa NQT, 1967


Hong Sa_NQT