Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Lng Mẹ


Chiết-bi(1) tn nghe lạ
Nhưng quen qu tim ti
V đy l lng mẹ
Ấp-ủ ti mun đời
Đường ci lng thẳng tắp
Hai hng tre xanh-xanh
Cơn nắng h hm-hấp
Tiếng h-hỡi bn mnh:
'' A ơi! Mẹ gi như chuối ba hương
Như xi nếp một như đường ma lau.. ''
Nửa giờ xe tới Huế
Đồng gi lộng sng di
Dy Trường-sơn ngạo-nghễ
Ti mơ ngy tương-lai
Mỗi năm lm cơn lụt
Nước cuồn-cuộn v nh
Mẹ gi lo sn-sốt
Chuyền khoai la ln tra
Mẹ dầm sương di nắng
Chăm vun xới ruộng vườn
Lng mẹ thật trong sng
Chỉ mong con tới trường
Mỗi chiều tan lớp học
Vui b bạn, cần cu
Lang-thang miền sng rạch
Lng mẹ thm lo u
Thế rồi v cuộc chiến
Bỏ lng ti về Dinh
Bng mẹ bn thnh giếng
Mi thui-thủi một mnh ./.

Hong-Sa NQT
(1) Chiết-bi-hạ: Một ngi lng nhỏ nằm dựa lưng vo
Phi-trường Ph-bi, Huế.


Hong Sa_NQT