Nhm Ngọn Lửa Hồng

 

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng

Một lng đ nguyện với non sng

Mười lăm năm sống thn hồ hải

Chưa trả nợ đời, nợ ni sng

 

Hảy nhm trong tim đốm lửa hồng

Đễ về thăm lại dải sng Hồng

Trại t cải tạo vng Việt Bắc

Nơi những bạn b đ tử vong

 

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng

Bao năm muốn trở lại miền Trung

Bảo bng nắng hạn thm cằn cỗi

Đất ruộng bao đời tay trắng khng

 

Hảy nhm trong tim đốm lửa hồng

Trở về xui ngược ging Cửu-long

Hằng ngn thn gi ra xứ ngoại

Bỏ cả qu hương chỉ tấm chồng!

 

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng

Mong về thăm lại một ging sng

Cuộc tnh đin đo theo vận nước

Người giờ ny sống long đong

 

Hảy nhm trong tim đốm lửa hồng

về sống lại đời biển, sng

Con tầu st nằm biển

thuở vng son với mun trng

 

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng

Ngậm ngi tưỡng niệm lng biển Đng

Nửa triệu sinh linh giờ vất vưỡn

V chữ Tự-do phải phiu bồng.

 

Hong-Sa NQT