Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Xun Nhớ Về Nam-Du *


Xun mộng quan-san cạn chn sầu
Nửa khung trời lộng tiếc về đu
Đường my giăng-mắc vươn đầy tuyết
Bạc trắng hồn-hoang nhạt bng tầu...

Len-li rừng hoa phố chợ đng
Giy pht bn người em Gia-long
Rồi mai tầu nhổ neo la bến
Hải-đo miền xa kiếp bềnh-bồng

m- quanh đy tựa mặt hồ
Biển m ghềnh đ đo l-nh
Thần-tin cảnh-giới chiều Xun tịch
Dừa rũ ven bờ ct trắng tơ

Nước trong ngọc-thạch gi hy-hy
Vch đ cheo-leo dựa ngn my
Đm nay vui Tết cng Lưu-Nguyễn
Giữa chốn Nam-du n lượn đầy

Giy-pht Giao-thừa lng lặng thinh
Nương theo vết nhạn cht n-tnh
Sắc-se về chốn xa m ấy
o-Tm đường Xun bước một mnh ./.

Hong-Sa NQT - Xun Canh-Thn


* Pulau Dama nằm ngoi khơi Rạch-gi, trong vịnh Thi-lanHong Sa_NQT