Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ
ĐT nh 703-680-9280
Nhm Ngọn Lửa Hồng

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng
Một lng đ nguyện với non sng
Mười lăm năm sống thn hồ hải
Chưa trả nợ đời, nợ ni sng

Hảy nhm trong tim đốm lửa hồng
Đễ về thăm lại dải sng Hồng
Trại t cải tạo vng Việt Bắc
Nơi những bạn b đ tử vong

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng
Bao năm muốn trở lại miền Trung
Bảo bng nắng hạn thm cằn cỗi
Đất ruộng bao đời tay trắng khng

Hảy nhm trong tim đốm lửa hồng
Trở về xui ngược ging Cửu-long
Hằng ngn thn gi ra xứ ngoại
Bỏ cả qu hương chỉ tấm chồng!

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng
Mong về thăm lại một ging sng
Cuộc tnh đin đo theo vận nước
Người cũ giờ ny sống long đong

Hảy nhm trong tim đốm lửa hồng
Mơ về sống lại đời biển, sng
Con tầu rĩ st nằm mơ biển
Mơ thuở vng son với mun trng

Hảy nhm trong tim ngọn lửa hồng
Ngậm ngi tưỡng niệm lng biển Đng
Nửa triệu sinh linh giờ vất vưỡn
V chữ Tự-do phải phiu bồng.


Hong Sa_NQT