Hong Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Ray-Rứt

Từ độ người đi l ngập đường
Chị về xứ nắng .. Huế m sương
Ray-rứt trong ti từng nỗi nhớ
nh mắt mi cười thm vấn-vương!

Nhn l thu phai tưởng dấu giy
Hồn như đầy ắp l vng bay
Thẫn-thờ bước chậm ngang Đồng-Khnh
Mi tc hoa vng vẫn đu đy

Mộng-ảo qua rồi hai ma thi
Phượng thắm tnh nồng đến rồi đi
Mnh ring ấp-ủ tnh cm nn
Dấu mi trong đời mối tnh si

Theo ngọn gi đa t o bay
Tc bung thoang-thong ngỡ l my
Thảnh-thơi trong nắng xa xi ấy
Lng chị chiều nay c vơi đầy ?!.

Hong-Sa NQT
Tịnh-H 1955


Hong Sa_NQT