Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Thừa-Phủ Ngày Xưa

Hôm qua từ ở Nội-thành
Ḿnh đi học trễ nên đành đứng trông
Chuyến đ̣ Thừa-phủ nửa gịng
Có cô Đồng-Khánh má hồng đứng bên
Đem lời ướm thử làm quen
Chiều nay tan học măi quên đường về....
Ḿnh từ mấy dạo sơn-khê
Tháng năm ṛng-ră măi-mê sông-hồ
Bến đ̣ Thừa-phủ ngày xưa
Mảnh-mai cành liễu đón-đưa thuở nào
Hương-giang lau sậy lao-xao
Tưởng như lời gọi ngọt-ngào năm xưa ./.

Hoàng-Sa NQT


Hoàng Sa_NQT