Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ


Vàng Son
Tôi muốn thong-dong con đường làng cũ
Rào-rạc bên chân gió lúa rợp trời
Nghe tiếng ru con trưa nắng ḥ ơi
Thôn nữ bên đựng nói cười ríu-rít

Tôi muốn trở về một ngày cận Tết
Đễ tận tay tôi bẽ nhánh mai vàng
Nôn-nức giao-thừa nghe pháo gịn tan
Quỳ gối mẹ hiền lâm-râm khấn vái

Tôi muốn t́m về mảnh đời thân-ái
Tuổi ép phượng hồng từng cánh t́nh thơ
Sáng sớm nôn-nao chiều đến đợi chờ
Soi bóng ḷng ḿnh gịng sông xanh ngát

Tôi mơ giấc mơ lụa-là khuê-các
Xin được một ngày ngôi vị đế-vương
Nơi Tử-Cấm-Thành mỹ-nữ cung-nương
Mỗi bước chân đi tiền-hô hậu-ủng

Từng sáng từng chiều ngự Lầu Ngủ-Phụng
Ngắm mănh trăng trong vằng-vặc Ngự-B́nh
Soi bóng gịng Hương giăi lụa thiên-thanh
Quanh đây Hoàng-thành quần-thần văn-vơ

Tôi muốn làm kềnh quay về biển cả
Vượt sóng trùng-dương bè-bạn mây trời
Dĩ-văng trong tôi thôi tiếng gọi mời
Trở lại nơi đây bờ xưa bến cũ ./.

Hoàng-Sa NQT
Xuân Miền Tây-Bắc


Hoàng Sa_NQT