Tủ Sách


PHẬT HỌC PHƯỚC QUẾ

Phước Quế Publications


(Do Nguyên Thái Lê Bá Thông thiết kế và thực hiện)Le présent éternel

André Maurois

Laisse au vague avenir ses lointaines promesses
Au stérile passé son sourire d’adieu
Bannis les rêves d’or et les molles tristesses.
Le Présent est à Toi, et le reste à Dieu.

Cái hiện tại vĩnh viễn


Người dịch:Tống Anh Nghị

Bỏ đi ảo vọng tương lai
Bỏ đi quá khứ ră rời xa xưa
Diệt trừ sầu mộng vu vơ
Của ta hiện tại, dư ra của trời.
MỤC LỤC

Tín Tâm Minh
(Dương Gia)

Trọn Vẹn Trong Giây Phút Này
(Dương Gia Phỏng Dịch)

Phật Học Lược Giải- (Tựa)
(Phước Quế Dương Đ́nh Khuê)

Phật Học Lược Giải (Phần I)
(Phước Quế Dương Đ́nh Khuê)

Phật Học Lược Giải (Phần II)
(Phước Quế Dương Đ́nh Khuê)

Phật Học Lược Giải (Phần III)
(Phước Quế Dương Đ́nh Khuê)

Phật Giáo Không Như Bạn Tưởng- (Tựa)
(Dương Gia Phỏng Dịch)

Phật Giáo Không Như Bạn Tưởng- (Phần I)
(Dương Gia Phỏng Dịch)

Phật Giáo Không Như Bạn Tưởng (Phần II)
(Dương Gia Phỏng Dịch)

Phật Giáo Không Như Bạn Tưởng (Phần III)
(Dương Gia Phỏng Dịch)