Đệ Nhất Nam Dương

PHÂN ƯU

**************

Vô cùng thương tiếc người bạn cùng khoá

PHẠM ĐỖ THỊNH

đă măn phần
Ngày 15 tháng 6 năm 2020
tại VIRGINIA , HOA KỲ

Hưởng thọ 83 tuổi

Thành thật chia buồn cùng Chị VŨ Thị HÀ và các con cháu
cùng toàn thể tang quyến

Nguyện cầu hương linh anh Phạm Đỗ Thịnh
sớm văng sanh Phật Quốc

**************

ĐẠI GIA Đ̀NH ĐỆ NHẤT NAM DƯƠNG SQHQ/K10

VĨNH BIỆT BẠN HIỀN

Huỳnh Hữu Cầu
Phạm Đỗ Thịnh
Lê Văn Thự
Nguyễn Quốc Trị
Lưu Trọng Đa
Trần Mích Thùy
Nguyễn Hải
Nguyễn Tuấn Khanh
Cấn Văn Tâm
Đinh Tuấn Thành
Trần Bá Phước
Trần Tiến Hùng
Nguyễn Đại Nhơn
Nguyễn Phước Đức
Đinh Tế Vũ
Hồ Tấn Anh
Ngô Thế Hiển
Trần Ngọc Thạch
Lê Văn Rạng
Hà Hiếu Diệp
Lưu Phú Thọ
Nguyễn Đức Bỗng
Hoàng Hà
Trần Đ́nh Kỳ
Lê Văn B́nh
Trần Công Quốc
Nguyễn Ngọc Khải