NHỮNG TNH KHC
XA XƯA
Giọt nước mắt ng

o lụa H Đng

Huyền thoại chiều mưa

Ma thu cho em

Bảy ngy đợi mong

Tnh ca thuỷ thủ

Linh hồn tượng đ

Buồn ơi ta xin cho mi

Tnh khc người đi biển

Ti đi giữa hong hn

Xin một ngy mai c nhau

Hoa biển


CD "NHỮNG BẢN TNH CA 1"

Tiếng ht L B Thng

1. Cn Yu Em Mi
2. Nỗi Lng Người Đi
3. Mộng Dưới Hoa
4. Đễ Qun Con Tim
5. Tuổi 13
6. Bi Tango Cho Em

CD "NHỮNG BẢN TNH CA 2"

Tiếng ht L B Thng

1. Lệ Đ
2. Hoa Trinh Nữ
3. Ngậm Ngi
4. Tuyết Trắng
5. Đường Xa Ướt Mưa
6. Lạnh LngCD "JOURNEY OF LOVE"