Thong Ba Le

La Poésie
L'Amoureuse

Paul Eluard

(1895-1952)


Elle est debout sur mes paupières
Et ses cheuveux sont dans les miens,
Elle a la forme de mes mains
Elle a la couleur de mes yeux,
Elle s'engloutit dans mon ombre
Comme une pierre dans le ciel.

Elle a toujours les yeux ouverts
Et ne me laisse pas dormir.
Ses rêves en pleine lumière
Font s'évaporer les soleils,
Me font rire, pleurer et rire,
Parler sans avoir rien à dire.


Người Yêu

Hà Bỉnh Trung tạm dịch

Nàng đứng trước mi mắt tôi
Tóc nàng lẫn vào tóc tôi
Nàng có h́nh dáng bàn tay tôi
Nàng có màu sắc của mắt tôi
Nàng ch́m ngập trong bóng tôi
Như một ḥn đá ở trên trời
Bao giờ nàng cũng mở mắt
Và không cho tôi ngủ
Giấc mơ của nàng đầy ánh sáng
Làm những vầng thái dương bốc hơi,
Làm cho tôi cười, khóc và cười,
Nói mà không biết ǵ để nói.

** Trích từ Tạp chí Văn Phong số 5&6, xuất bản tháng Giêng năm 2000


Homepage