Thong Ba Le

La Posie


LAdieu

Guillaume Apollinaire

(1880-1918)


Jai cueilli ce brin de bruyre
Lautomne est morte souviens-ten
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur de temps brin de bruyre
Et souviens-toi que je tattends

(Alcools)


Giả Từ

H Bỉnh Trung chuyển ngữ

Anh vừa hi nhnh hoa sim
Ma thu đ chết im lm từ lu
Ta khng cn được thấy nhau
Sống chung trn ci địa cầu ấm m
Thời gian cn ngt hoa sim
Nhớ chăng anh vẫn v em đợi chờ

** Trch từ Tạp ch Văn Phong số 2, xuất bản ngy 15 thng 9 năm 1999


Homepage