Thong Ba Le

La Posie


Rondel de l'adieu

Edmond Haraucourt
(1857-1942)


Partir, c'est mourir un peu
C'est mourir ce qu'on aime.
On laisse un peu de soi-mme
En toute heure et dans tout lieu.

C'est toujours le deuil d'un voeu.
Le dernier vers d'un pome;
Partir, c'est mourir un peu
Et l'on part, et c'est un jeu.

Et jusqu' l'adieu suprme
C'est son me que l'on sme,
Que l'on sme chaque adieu
"Partir, c'est mourir un peu."


Thơ Gi Biệt

H Bỉnh Trung chuyển ngữ

Ra đi l chết t nhiều,
Chết v những ci mnh yu trn đời
C chăng, từng pht, từng nơi,
Cht g để lại con người của ta
Tan rồi ước nguyện tri qua
Một cu thơ cht được l bao nhiu?
Ra đi l chết t nhiều,
Vẫn đi, coi tựa theo chiều mua vui.
Đến khi vĩnh biệt cuộc đời
Chnh ta lại để r rờI hồn quy
Một lần gi biệt ra đi
Ra đi l chết dần đi t nhiều

** Trch từ Tạp ch Văn Phong số 5&6, xuất bản thng Ging năm 2000


Homepage