Tủ Sách
Phật Học Phước Quế
Phật Học Lược Giải

Phước Quế


Phước Quế Publications
Phật Học Lược Giải


của
Phước Quế Dương Đ́nh Khuê


TựaTập luận này có mục đích cung cấp cho các đạo hữu có ít th́ giờ nghiên cứu kinh sách, một cái nh́n tổng quát và giản dị về Phật học. Ngay từ khi c̣n ở nước nhà, chúng tôi đến tuổi già đă cảm thấy cần phải hiểu ư nghĩa sinh tử, thiện ác, có quả báo ǵ không ? sau khi chết có c̣n ǵ nữa không ? v . v . Bởi vậy chúng tôi đă ra công nghiên cứu nhiều bộ kinh và sách giảng về Phật học, đặc biệt là các cuốn sau đây :
- kinh Kim Cang, kinh Bát đại nhân giác, kinh Phật thuyết A Di Đà, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, v . v .
- cuốn Phật học tinh hoa của Nguyễn Duy Cần, cuốn Lăng kính đại thừa của Nghiêm Xuân Hồng, cuốn Duy Thức học thượng tọa Nhất Hạnh, cuốn Sáu cửa Thiếu thất tương truyền của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma do cư sĩ Trúc Thiên dịch, cuốn Phật giáo Thánh kinh của nữ phật tử Trung Hoa Dương Tú Hạc do thượng tọa Thích Trí Nghiên dịch, v . v .
Công việc học hỏi thật là khó khăn và man mác, nên chúng tôi nghĩ nên giản lược những ư kiến đă thu thập được trong một tập luận tổng quát có mạch lạc và dễ hiểu. Những ư kiến chúng tôi sẽ tŕnh bầy cố nhiên không phải là do chúng tôi nghĩ ra, mà cũng không phải là trích nguyên văn từ một cuốn kinh hay một cuốn sách nào, mà là do chúng tôi, sau khi suy nghĩ chín chắn và hiểu (hoặc tưởng là hiểu), phối hiệp nhiều kinh sách với triết lư và khoa học thường thức để t́m giải đáp thích ứng nhất cho chúng ta đă thừa hưởng một nền văn hóa cổ truyền Việt tộc và đang sống ở thời đại nguyên tử.
Vậy chắc chắn tập luận này c̣n nhiều thiếu sót và sai lầm nữa, mong được quư đạo hữu cao minh chỉ giáo cho.


Mục Lục


Tựa
Hai vấn đề tiên quyết

Phần thứ nhất : Giáo lưCác Pháp Môn
Bát Nhă Ba-la-mật-đa tâm
Kinh Bát Đại Nhân Giác
Thử t́m hiểu kinh Kim Cang
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Phần hai : Các tiểu luận.Không gian có bao nhiêu kích thước ?
Từ vũ trụ đến loài người
So sánh vũ trụ quan của Phật giáo
Phật giáo và sự gắn liền với vận mệnh quốc gia, dân tộc
Nhân loại đi về đâu ?
Ư nghĩa cuộc đời
Nền tảng của niềm tin
Nhân quả và tự do quyết định
Lễ Vu Lan và đạo hiếu
Chữ hiếu trong văn chương Phật giáo
Ngoại cảnh và nội tâm
Hạnh bố thí
Tranh và tượng Phật
Chuyển ách nạn thành cơ hội tiến tu
Một cảnh năo ḷng
Đối phó với khổ
Thế rồi một buổi chiều
Vài đề nghị về việc tu hành
Mục đích của việc tu hành
Đạo hiếu xưa và nay
Vài phương thuật điều tâm
Văn tế thập loại chúng sinh
Thơ Xuân
Quy Gia
Tu giải thoát và giáo lư b́nh đẳng
Bàn thêm về ư niệm b́nh đẳng

Phần ba : Đọc sáchLời dạy của đức Phật
Lăng kính Đại Thừa
Phép lạ của sự tỉnh thức
Trái tim mặt trời


Phước Quế Publications