Đệ Nhất Nam Dương


Nguyễn Quốc Trị


Lê Bá Thông

Nguyễn Mạnh Trí

Vũ Quốc Công

Nguyễn Hải

Trần Thanh Điền

Photo Album Khóa 10

Phân Ưu Khóa 10

Danh Sách Khóa 10
Hải Quân VNCH

BẾN NINH KIỀU

NHỮNG GỈNG SÔNG CŨ
Chương tŕnh Thơ Nhạc "T́nh Xuân" của B́ch Huyền
Slide show
"Thơ Biển T́nh"

Thân gửi ACE/K10,

Thân chuyển đến cả nhà email dưới đây của Patron Thông. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy tâm trí của Thông vẫn tỉnh tháo.
Thân chúc Thông-Minh và ACE cùng gia quyến b́nh an.

PĐSan

From: Thong Le

Mời các anh chị xem slide show "War in my poetry" posted trong YouTube.
Chúc vui vẽ và an b́nh

Kính mến,

LB Thông

www.minhthong.net

Preview YouTube video "War In Poetry" by Thong Ba Le


SLIDE SHOW "Nhớ Biển"
The Perspective _ La Perspective _Quan Điểm

ĐỌC SÁCH: "BẠN NGƯỜI BẠN - MỘT CUỘC CHIẾN"


Tiểu thuyết của Lê Bá Thông

Đôi ḍng tâm sự cùng các bạn của Lê Bá Thông,

Thưa các bạn Khóa 10 SVSQ/HQ/NT

Đă từ lâu khi bắt đầu quyết định về hưu sớm, tôi ước mơ sẽ có cơ hội để ghi lại những ǵ c̣n trong tiềm thức về trang sử oai hùng và những hy sinh của chúng ta trong suốt thời gian sau khi tốt nghiệp và từ giă mái Quân trường thân yêu, tung hoành khắp các chiến trường sông biển để phục vụ quê hương dân tộc.
Tôi viết không phải chỉ để cho thế hệ chúng ta đọc, mà mục đ́ch chính là cho các thế hệ tương lai của Việt Nam (to dedicate to our future generations), cho các con cháu nào muốn t́m biết thêm về cuộc chiến Việt Nam, hoặc v́ nhu cầu nghề nghiệp hay sưu tầm cho học vấn, phát triển sự hiểu biết cá nhân... hay chỉ để đọc giải trí những lúc nhàn rỗi.
V́ vậy tôi đă ghi lại các kỷ niệm, chiến sử hoặc làm thơ ... bằng song ngữ, v́ tôi quan niệm, trong tương lai, mặc dù có nhiều thanh niên thiếu nữ gốc Việt vẫn c̣n có khả năng nói và đọc Việt ngữ, phần đông chỉ có thể hiểu tiếng Anh mà thôi.
Đây là lư do Website song ngữ "THE BEARING - ĐỊNH HƯỚNG" thành h́nh kể từ năm 1998.
Ngoài các tiết mục biên khảo, thơ, truyện ngắn, truyện dài, quan điểm, b́nh luận, tin tức của Khóa 10...tôi c̣n phổ biến văn thơ, nhạc, slide shows, movie clips...để trang Web c̣n là nơi giải trí, thư giăn cuối tuần cho các thân bằng hữu.

Chúng tôi vẫn thường xuyên khuyến khích các con chúng tôi vào viếng trang Web "THE BEARING - ĐỊNH HƯỚNG" và thỉnh thoảng kể lại cho các con của chúng tôi về các trận chiến oai hùng và những hy sinh anh dũng của các chiến sĩ QLVNCH, trong đó có chúng ta và thường nói các con hăy luôn luôn "Proud to be Vietnamese!!!Hănh diện là người Việt Nam!!!"

Chúc các bạn Tâm Thân An Lạc
Thân ái

Lê Bá Thông
Người Lính Trong Nhạc Và Thơ

của Bích Huyến

Video Nhạc Việt Nam


PHOTO ALBUM KỶ NIỆM 52 NĂMSideshow "Hải Quân Việt Nam Cọng Ḥa"
TRANG VIỆT NGỮ